Ma tahay mase dhici kartaa in aad dhibbane noqotid?

 • Jaarkaaga ma kaa maseyraa marka aad waqti la qaadatid saaxibbadaada, qaraabadaada, ama dadka kula shaqeeya?
 • Jaarkaaga ma xannibaa ama ma xadidaa waxqita aad la qaadatid saaxibbadaada, qaraabadaada, ama dadka kula shaqeeya?
 • Jarkaaga si joogto ah ma ku canaantaa iyo ku yasaa waxyabo ad samayso ama tiraahdo?
 • Qofka jaarka kula ah ma kugu yiraahda ereyo xaasidnimo ama wax ku dhaawacaya, ama dadka hortooda ma kugu jeesjeesaa?
 • Jaarkaaga ma yahay qof si xaasidnimo leh ula dhaqma xayawaanka iyo/ama dadka, mase asaga/ayada miyay ka heshaa in u ku farxo ama uusan/aysan ka naxayn tacyaadka jireed ama qireed oo ay qabaan?
 • Jarkaaga ma kuu sheegaa sida aad u kharashgarayso lacagtaada ama u maamusho lacagta aad haysato?
 • Jaarkaaga ma soo faragaliyaa madaxbaanninaada ah in aad shaqada ku tagto waqtiga mudnaa ama shaqa kuma laha iyo/ama ma kugu cajaguleeya shaqada?
 • Adiguse mararka qaarkood ma ka cabsataa jaarkaaga iyo waxa uu asaga/ay ayada samayn karo/karto?
 • Jaarkaaga ma jajabiyaa sheeyada, sheeyada ma ku tuura adiga ama caruurtaada, ama hantida ma burburiyaa?
 • Jaarkaaga miyuu kuu cagajuleeyaa in uu dhibaato u geysto adiga, caruurtaada, qoyskaaga ama saaxiibbadaada?
 • Jaarkaaga ma waxuu sabab u yahay xanuun jireed uu u geysto adiga ama caruurtada iyo/ama uu u geysto dhaawac?
 • Jaarkaaga miyuu isticmaala xoog, ku gilgilaa ama dhulka uu kula dhaco ama uu galmo ku weydiisto asaggoon u aabayeeleen waxa aad ku sugantahay?

Haddii aad haa ku jawaabtay su’aalahaan, waxaa dhici karta in aad ku jirtid cilaaqaad xadgudub xambaarsan ama halis ugu jirtid in aad gashid cilaaqaad xadgudub xambaarsan.